129 år i Boden!

1885 bildades Lidfeldts Plåtslageri med adress Östra Strandvägen i Boden, söder om Kungsgatan, bakom nuvarande Herkuleshuset. Plåtslageriets lokal var uppvärmd med en kamin och plåten förvarades i ouppvärmda uthus. Allt arbete inomhus måste utföras fullt påklädda vintertid.

Plåtslageriet övertogs av sonen, vilken drev det vidare tills Folke Martinsson köpte företaget i början av 1960-talet, men fortsatte att driva det vidare på samma adress några år, från början under namnet Lidfeldts Eft. 1965-66 byggde så Martinsson nytt plåtslageri på nuvarande adress, Ugglegatan 9, och i samband med detta ändrades namnet till Martinssons Plåtslageri. När Martinsson avled i december 1993, såldes företaget i början av 1994, och företaget hette då under en övergångsperiod Nya Martinssons Plåt & Ventilation AB, för att sedan byta namn till PVP i Boden AB. Den 2 september 2013 övertogs företaget av MESK Norrtak AB, och företaget har därigenom utökats med ytterligare kompetens när det gäller tak och plåt.

Så vitt vi förstår, är vi Bodens äldsta, i oavbruten följd, verksamma företag. 2014 är det 129 år sedan företaget bildades.

Vårt fokus ligger på byggnadsplåtslageri, papptak och ventilation. I vår verkstad har vi egen tillverkning av huvar, stosar, fönsterbleck, ventilationskanaler, ja allt förekommande inom plåtslageri.

Norrtak AB

Ugglegatan 9, 961 73 Boden
Se karta och vägbeskrivning

Telefon: 0921-155 31
Papp; Sture och Kjell
Sture: 070-23 11 640, Kjell: 073-026 62 45
Plåt: Ingemar
Ventilation: Harald
e-post: namn.norrtak@gmail.com