Tjänster:

Ventilation-luftbehandlingsinstallationer
Ventilation i tex villor, lägenheter, skolor, storkök.

Ventilationsrengöring
Rengöring av samtliga kanaler och don - Rengöring av aggregat – Funktionskontroll – Luftflödeskontroll

Byggnadsplåt
Tak- och väggbeklädnad av slät och profilerad plåt.
Band- och skivtäckning. Stosar och skorstensinklädnader. Avvattning. Taksäkerhet: Stegar, rasskydd och gångbryggor.
Tillverkning i den egna verkstaden, ventilationstrummor, lister & beslag mm.

Takpapp
Allt förekommande arbete med takpapp, stora som små arbeten.

 

 

Norrtak AB

Ugglegatan 9, 961 73 Boden
Se karta och vägbeskrivning

Telefon: 0921-155 31
Papp; Sture och Kjell
Sture: 070-23 11 640, Kjell: 073-026 62 45
Plåt: Ingemar
Ventilation: Harald
e-post: namn.norrtak@gmail.com